วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต ดำเนินงานโครงการจัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ บ้านซับมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น