วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุมงคล ทูลไธสง พัฒนาการอำเภอเทพสถิต มอบหมาย นายอิทธิพล  ชัยภักดี พัฒนากรประจำตำบลห้วยยายจิ๋ว จัดฝึกอบรมเพื่่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น